START  BORNHOLM  MIDDELFART  HAVJAGT  TROLLING  IMPRESSIONS IMPRESSUM

Havjagt

Tag med MS FORTUNA på havjagt i Lillebælt med afgang fra Middelfart. vi sejler til de fuglerige områder omkring Brandsø i syd eller op mod Juelsminde og Æbelø i den nordlige del af bæltet alt efter vind og vejr. Da Havjagt kræver godt vejr er farvandet i Lillebælt særdeles egnet for havjagt, det smalle farvand gør at der hurtigt kan findes læ for vinden.

Dykænder i stort antal tiltrækkes hvert år til områdets mange muslingebanker. Mest almindeligt er Edderfugle og sortænder, men der forekommer også andre jagtbare arter.

MS FORTUNA er et godt og stabilt fartøj og ideelt til havjagt for en jagtgruppe på ca. 8 skydende og totalt op til 20 personer hvor sikkerhed og god jagt moral er i høj prioritet ombord. Skipper fra FORTUNA der selv er jæger har mere end 20 års erfaring med sejlads i Lillebælt området.

Sæson er fra Oktober til sidst i Januar
MS FORTUNA kan chartres alle ugens dage i jagtsæsonen.

Infos & Booking
+45 28 59 00 60  Start Start Start